اسلایدشو

  • Compassionate Care

  • Dynamic Education

  • Transformative Research

منابع آزمون دانشنامه و ارتقای سال 97 طب اورژانس
سه شنبه, 15 خرداد 1397
منابع جدید آزمون دانشنامه و ارتقای 97 رشته تخصصی طب اورژانس در سایت گروه و در قسمت آموزشی دستیاران جهت اطلاع بارگزاری شد. ادامه مطلب...

چشم انداز و تعهد گروه تخصصی طب اورژانس

 

تلاش در جهت کاهش آلام بیماران از طریق رسیدگی فوری به بیماران اورژانس

پایدار سازی شرایط بحرانی بیماران در ساعات اولیه پذیرش در اورژانس

تعیین تکلیف بستری بیماران در طی 6 ساعت اولیه بعد از پذیرش

تحول در ارائه خدمات درمانی اورژانس منطبق بر آخرین دستورالعملهای روز جهان

تربیت دستیاران رشته تخصصی طب اورژانس بر اساس کوریکولوم تعریف شده وزارت بهداشت

توسعه تحقیق و پژوهشهای کاربردی در اورژانس

توسعه روشهای نوین آموزشی در اورژانس

تعامل موثر با سایر گروههای آموزشی در جهت توسعه خدمات بالینی به بیماران


     برگزاري دوره يكماهه كارورزي طب اورژانس
     برگزاري دوره دستياري طب اورژانس
     كسب رتبه اول المپياد كشوري دانشجويان پزشكي عمومي در سال 89 
     رتبه سوم گروه آموزشي برتر در پنجمين جشنواره شهيد مطهري ارديبهشت ماه 91 
     گروه برگزيده در هفتمين جشنواره شهيد مطهري (ارديبهشت ماه 93) در زمينه کسب رتبه برتر توسط دستياران در آزمون دانشنامه تخصصي شهريورماه 92
     گروه برگزيده علوم باليني از نظر کسب رتبه بورد در هشتمين جشنواره شهيد مطهري( ارديبهشت 94) توسط دانشجويان در سال 93
     گروه برگزيده علوم باليني از نظر کسب رتبه بورد در دهمين جشنواره شهيد مطهري( ارديبهشت 96) توسط دانشجويان در سال 95