برگزاری کارگاه ATLS

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کارگاه اقدامات حیاتی پیشرفته برخورد با بیماران ترومایی  در تاریخ 25 لغایت 27 تیر ماه با همکاری اساتید گروه طب اورژانس در مرکز مهارت های بالینی بیمارستان امام رضا (ع) برگزار می گردد. گروه های هدف در این دوره آموزشی شامل گروه های جراحی اعصاب، طب اورژانس، جراحی عمومی، ارتوپدی ، گوش و حلق و بینی، زنان ، بیهوشی و پزشکان عمومی می باشند.