امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
      کارگاه مراقبتهاي اوليه بيماران با تروماي متعدد
   
   
     کارگاه اداره راه هوايي
      مديريت بيمار دچار آنافيلاکسي در اورژانس
     مديريت بيماربا فشارخون بالا در اورژانس
     اداره پايه راه هوايي
     برق گرفتگي، ارزيابي و درمان در بخش
     انجام ABG و IV Line و سرم تراپي
     غرق شدگي، ارزيابي و درمان در بخش
     رويکرد به جسم خارجي باقيمانده در بافت نرم، ارزيابي و درمان در بخش
     اورژاسهاي فشارخون بالا، ارزيابي و درمان در بخش اورژانس
     رويکرد به سوختگي حرارتي، ارزيابي و درمان در بخش اورژانس
    نحوه خواندن سي تي اسکن مغز در اورژانس
     نحوه برخورد با بيمار دچار شوک در اورژانس
    نحوه برخورد با بيمار دچار کاهش سطح هوشياري در اورژانس
     سرگيجه ، ارزيابي و درمان در بخش اورژانس
     تشتج، ارزيابي و درمان در بخش اورژانس
     روشهاي پيشرفته ترميم زخم
     اورژانسهاي ارتوپدي
    اصول اوليه درمان زخم
    بحران هسته اي
    اصول برخورد با مسموميتها در اورژانس
    اختلال عملکرد پيس ميکرودفيبريلاتورهاي داخل قلب در اورژانس
    گرمازدگي و سرمازدگي
     تشخيص و درمان هيپوگليسمي و کتواسيدوز ديابتي
    اصول کار با ونتيلاتور در اورژانس
    مهارت هاي باليني پايه جهت دانشجويان پزشکي
    اصول بي حرکت سازي
    رويکرد به کاهش هوشياري
    اصول برخورد با بيمارمولتيپل تروما
    برخورد با ديسترس تنفسي در اورژانس
    اصول برخورد با بيماران ترومايي باردار
    روشهاي بستن زخم (بريدگي ها)
    نحوه برخورد با بيمار مبتلا به درد قفسه سينه
    نحوه برخورد با بيمار مبتلا به شوک
    شيفت مجازي تروما
    برخورد با بيمار تشنجي آرام بخشی و بی دردی سیستمیک جهت انجام پروسیجرهای اورژانس                          
    احیا پایه بزرگسالان Basic Life Support 
     احیا پیشرفته قلبی – عروقی بالغین
     مدیریت بیمار دچار سنکوپ در اورژانس
    اصول مراقبت از زخم
    اصول مديريت راه هوايي choking
     

گزش  و گازگرفتگي

       دردقفسه سينه در اورژانس
       سنكوپ
       احياي نوزادان
       نحوه برخورد با بيمار نورولوژيك
       برخورد با تاكي كاردي و برادي كاردي در بالغين
       آشنايي با طب نظامي
       برخورد با اختلالات سديمي در بيماران
    تروماي سر در اورژانس
    بيمار دچار زردي در اورژانس
    آشنايي با عوارض ترانسفوزيون فرآورده هاي خوني و نحوه برخورد آن در اورژانس
    نحوه اعلام خبر فوت بيمار به همراهيان در اورژانس
    عفونت هاي استخوان