نکات انتخابی در راندهای آموزشی طب اورژانس

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

جهت مشاهده نکات راند آموزشی مدیریت آنوریسم آئورت شکمی به لینک زیر مراجعه کنید:  

http://emeddept.mums.ac.ir//images/emeddept/admin/abdominal%20aortic%20aneurysm.pptx

 

جهت مشاهده نکات راند آموزشی سونوگرافی اورژانس قلب به لینک زیر مراجعه کنید:  


http://emeddept.mums.ac.ir//images/emeddept/admin/em%20cardiac%20sono.docx