رئيس هيات مدیره انجمن طب اورژانس شاخه خراسان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نام و نام خانوادگی: دكتر حميدرضا ريحاني
تحصيلات: متخصص طب اورژانس
سمت/ رتبه: دانشيار
پست الكترونيك: ReihaniHR[at]mums.ac.ir
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)