معرفي بخش اورژانس بيمارستان قائم(عج)

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

        
 
                اورژانس بيمارستان قائم  
  

                 اورژانس متمركز بيمارستان قائم بزرگترين مركز پذيرش و مديريت بيماران اعصاب و جارحي اعصاب شرق كشور است

              كه از تاريخ هفتم اسفندماه 95 به همت گروه تخصصي طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي مشهد شروع به فعايت نموده است.

                   تا قبل از اين تاريخ، خدمت دهي به بيماران مراجعه كننده به اين بيمارستان توسط پزشكان عمومي و در

             قالب اسكرينينگ  و انتقال به بخشهاي مرتبط صورت ميگرفت كه موجب بروز مشكلات متعدد تشخيصي و درماني مي شد.

                در حال حاضر به همت گروه تخصصي طب اورژانس دانشگاه علوم پزشكي مشهد با استقرار اعضاي هيات علمي طب اورژانس

             به صورت 24 ساعته خدمات مديريت اورژانس در زمينه هاي ذيل به زائران و مجاوران بارگاه ملكوتي امام رضا(ع) ارائه مي شود: 

               1- مديريت و درمان اورژانس هاي اعصاب و جراحي اعصاب 

               2- مديريت و درمان اورژانس هاي داخلي و عفوني

                3- مديريت و درمان اورژانس هاي جراحي

                4- مديريت و اروژانس هاي اورولوژي

                5- مديريت و درمان اورژانس هاي گوش و حلق و بيني 

               6- مديريت و درمان اورژانس هاي سرپايي ارتوپدي و سوانح   

                               

              در حال حاضر بخش اورژانس متمركز بيمارستان قائم (عج) از قسمتهاي ذيل تشكيل شده است :

                  1- ترياژ

                  2- فست تراك ( درحال حاضر از همكاري پزشكان عمومي در اين قسمت استقاده مي شود)

                  3- واحد مراقبت سريع ( 8 تخت فعال) 

                 4- بخش احيا و مراقبتهاي ويژه

                 5- بخش حاد (18 تخت)

                 6- بخش جراحي هاي اورژانس سرپايي