سایت طب اورژانس در حال ویرایش و بازسازی است،از صبر و شکیبایی شما متشکریم.

چشم انداز و تعهد گروه طب اورژانس

 

تلاش در جهت کاهش آلام بیماران از طریق رسیدگی فوری به بیماران اورژانس

پایدار سازی شرایط بحرانی بیماران در ساعات اولیه پذیرش در اورژانس

تعیین تکلیف بستری بیماران در طی 6 ساعت اولیه بعد از پذیرش

تحول در ارائه خدمات درمانی اورژانس منطبق بر آخرین دستورالعملهای روز جهان

تربیت دستیاران رشته تخصصی طب اورژانس بر اساس کوریکولوم تعریف شده وزارت بهداشت

توسعه تحقیق و پژوهشهای کاربردی در اورژانس

توسعه روشهای نوین آموزشی در اورژانس

تعامل موثر با سایر گروههای آموزشی در جهت توسعه خدمات بالینی به بیماران

Please publish modules in offcanvas position.