مديرگروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نام و نام خانوادگی:  دكتر حميدرضا ريحاني
تحصيلات:  متخصص طب اورژانس
سمت/ رتبه:  دانشيار
پست الكترونيك:  ReihaniHR[at]mums.ac.ir
رزومه :  فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)