مسئول برنامه دستياري گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
نام و نام خانوادگی: دكتر مهدي فروغيان
تحصيلات: متخصص طب اورژانس
سمت/ رتبه: استادیار
پست الكترونيك: ForoughianMH[at]mums.ac.ir
رزومه : فرم مشخصات علمي آموزشي (C.V)