دستاوردها و افتخارات گروه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

برگزاري دوره کارورزی طب اورژانس

كسب رتبه اول المپياد كشوري دانشجويان پزشكي عمومي در سال 89

رتبه سوم گروه آموزشي برتر در پنجمين جشنواره شهيد مطهري ارديبهشت ماه 91

گروه برگزيده در هفتمين جشنواره شهيد مطهري (ارديبهشت ماه 93) در زمينه کسب رتبه برتر توسط دستياران در آزمون دانشنامه تخصصي شهريورماه 92

گروه برگزيده علوم باليني از نظر کسب رتبه بورد در هشتمين جشنواره شهيد مطهري( ارديبهشت 94) توسط دانشجويان در سال 93

گروه برگزيده علوم باليني از نظر کسب رتبه بورد در دهمين جشنواره شهيد مطهري( ارديبهشت 96) توسط دانشجويان در سال 95

گروه برگزیده علوم بالینی از نظر کسب رتبه بورد در یازدهمین جشنواره شهید مطهری( اردیبهشت 97) توسط دستیاران در سال 96
گروه برگزیده علوم بالینی از نظر کسب رتبه بورد در دوازدهمین جشنواره شهید مطهری( اردیبهشت 98) توسط دستیاران در سال 97