امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

اولويت های پژوهشی گروه طب اورژانس

Pain management in the emergency department

      Procedural sedation and analgesia in the emergency department

       Trauma

      Ultrasound guided procedures

       Air way management

       Sepsis

       Emergency presentation of respiratory diseases

       Emergency presentation of cardiovascular diseases

       Emergency presentation of Gastrointestinal disease

        Monitoring of vital signs, oxygenation, ventilation and circulation

  Wound management